De Spil
Dienst

Planmatig onderhoud

Video https://res.cloudinary.com/dwn1f4up2/video/upload/v1615901007/Videos/spil-planmatig-onderhoud.mp4
Bekijk de video

Planmatig onderhoud heeft als doel om in de toekomst gebreken en daarmee gepaard gaande hoge kosten te voorkomen. Met planmatig onderhoud houd je een gebouw of complex in goede conditie, zijn er minder noodreparaties nodig en gaat het gebruikscomfort omhoog.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

De Spil verzorgt het planmatig onderhoud op basis van een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). In overleg met het bestuur bepalen we welke onderhoudswerkzaamheden er nodig zijn op de korte en lange termijn. De benodigde werkzaamheden nemen we op in een Programma van Eisen (PVE), hierin beschrijven we ook de gewenste kwaliteit en de tijdsduur van de werkzaamheden. Een PVE dient als basis voor het aanbestedingstraject richting professionele marktpartijen. Na de uiteindelijke gunning begeleiden we de werkzaamheden en zijn wij de gesprekspartner tussen de partijen. We zien erop toe dat alle partijen de contracten en gemaakte afspraken naleven en controleren de planning en kwaliteit van het geleverde werk.

De Spil begeleidt, vertegenwoordigt en ontzorgt de VvE op het gebied van planmatig onderhoud.

Wat wij doen

Andere diensten

neem contact op

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze diensten of direct een offerte aanvragen? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Contact
Contact
//- div(
020 615 50 04
Download de app
Download de app